Har du forespørsel?
+47 920 89 802

Info om Anlegg Vest AS

Anlegg Vest AS tar på seg små og store oppdrag, og gir tilbud på jobber innen bygg og anlegg. Vi tar på oss anbud som -hovedentreprenør eller underentreprenør. Anlegg Vest AS tar på seg ulike oppdrag over hele Vestlandet. Kjerneområde er innenfor tiltaksklassene TK2 med infrastruktur, masseflytting, sprengning og transport m.m. Totalomsetning i 2019 var på ca 18 millioner NOK. I 2019 hadde vi 13 dyktige og pålitelige medarbeidere fast ansatt. Oppdragene utføres med egne ansatte uten innleie. Hovedområdet vårt er grunnarbeid og sprengning for opparbeidelse av tomteområder og VA-anlegg. Anlegg Vest AS har solid kompetanse knyttet opp mot årelang erfaring. Anlegg Vest AS er sertifisert som Miljøfyrtårn®. Miljøfyrtårnsertifiseringen handler om å redusere forbruk, innkjøp, avfall og utslipp. En reduksjon i så vel innkjøp som avfall vil medføre besparelser for miljøet, kunden og oss. Gjennom et digitalt system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Nøkkelpersoner i organisasjonen har fagbrev og lang erfaring. Vi har 2 bergsprengere og 1 bergsprengningsleder. Vi har ADR godkjent bil og henger for frakt av sprengstoff samt godkjent lager for oppbevaring av sprengstoff. Vi har også ADK1 sertifisering. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Hvorfor velge oss?

Vi har:

•  Høy kompetanse på personell, med mange fagarbeidere
•  Utstrakt bruk av nye tekniske løsninger
•  Moderne maskinpark med Maskinstyring, GPS og       Totalstasjoner
•  Løsningsorienterte medarbeidere
•  Maskiner tilpasset til hvert enkelt oppdrag
•  Høy kapasitet
•  Godkjent Sprengstofflager
•  ADR godkjent bil for frakt av Sprengstoff
•  Bergsprengningsleder og Bergsprengningsarbeidere
•  Sertifisert som Miljøfyrtårn®
•  ADK1 Sertifisering for VA-anlegg
•  Ansvarsrett og Sentralgodkjenning i Tiltaksklasse 2
•  Godkjent Lærlingebedrift, vi er aktivt med i utdanning av     lærlinger

Godkjent for Ansvarsrett og Sentralgodkjenning i Tiltaksklasse 1 og 2

Medlem av leverandørregisteret StartBank

Godkjent som Lærebedrift