Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/5/a/anleggvest/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 3089

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/5/a/anleggvest/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 3113

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/5/a/anleggvest/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 3155

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/5/a/anleggvest/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/modules/core/class-itsec-admin-notices.php on line 141
Referanser – Anlegg Vest AS
 
Prosjekttype Kommune Hovedentreprenør Spesifisering TK Når
Sanering boliger Bergen Donar AS riving og sanering av rekkehus og garasjeanlegg, VA m.m. TK3 2021
Boring/sprenging Hordaland entreprenør as 800meter vei og ny tomt for idrettshall/parkering TK3 2020
 Veg og VA-anlegg Samnanger  Donar AS masseutskifting til -12m, sanering og nytt anlegg TK3 2020
 Miljøsanering  Bergen Donar AS riving pullerter, miljøsanering av grunn, nye pullerter TK3 2020
 Riving  Bergen Donar AS riving pumpestasjon, vegetablering TK3 2020
 Omsorgsboliger  Samnanger  Donar AS tomteopparbeidelse, riving, sanering, opparbeidelse m/VA,EL TK3 2019
Boring/sprenging Lepsøy Os Anlegg AS boring og sprenging TK3 2019
 Terrasseblokker  Bergen AV AS riving og miljøsanering, boring/spr., VA TK2 2018
 Tomteopparbeidelse  Bergen  AV AS opparbeidelse av boligtomt med VA TK2 2018
 Fjellanlegg  Bergen  Donar AS Utviding av fjellhall, senking av tunnel, etablering VA TK3 2017
 Miljøsanering  Askøy  AV AS miljøsanering kommunal tomt TK1 2016
 Demning  Askøy  Donar AS ny demning og fangdam TK3 2016
Vegarbeid Bergen AV AS Damsgårdsveien, nytt veglegeme TK2 2016
Veg og VA Askøy AV AS Masseutskifting, miljøsanering, veg og VA-anlegg TK2 2016
VA-anlegg Askøy AV AS Masseutskifting for veg og VA TK2 2015